Lili & Marek

Dzięki uprzejmości wspaniałej pary, Lili i Markowi możemy podzielić sią z Wami krótkim filmem z uroczystości zrealizowanym w systemie wielokamerowym

Sesja zdjęciowa